torsdag 19 februari 2009

Samarbete mellan utskotten


Både arbetsmarknadsutskottet och socialförsäkringsutskottet arbetar med att få arbetslösa och sjuka människor tillbaka till arbete. Det finns en risk att människor hamnar mellan stolarna så vi samarbetar mellan utskotten för att undvika detta. Idag träffas alliansen ledamöter från båda utskotten tillsammans med statssekreterarna från båda departementen och socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrson.

Inga kommentarer: