torsdag 29 oktober 2009

(S)krämselpropaganda

(S) påstår att de vill sänka skatten för pensionärerna - det är inte sant. (S) påstår att de vill ha samma skatt för pensionärer och löntagare - det är inte sant. (S) påstår att bara Sverige har förvärvsavdrag - det är inte sant. (S) påstår att de inte sänkte skatten för löntagare utan att sänka för pensionärerna - det är förstås inte heller sant.

Socialdemokraterna försöker skrämma pensionärerna med osanningar. Sofia Arkelsten, Anna König Jerlmyr och jag skriver i detta på Politikerbloggen idag.

onsdag 28 oktober 2009

Provvalet igång!

Idag kom provvalshandlingarna så nu går det bra att rösta fram moderaternas kandidater i Stockholm till kommun-, landstings- och riksdagsvalen. Jag kandiderar för omval till riksdagen och min presentation finner ni här.

Jag fokuserar naturligtvis på mitt arbete med pensionerna då huvuddelen av mitt riksdagarbete ägnas åt det. Men jag tar även upp lag och ordning och då inte minst sexbrottsligheten som jag vill bekämpa med avsevärt tuffare tag.

Hoppas att ni som är medlemmar i moderaterna i Stockholm deltar i provvalet!

tisdag 27 oktober 2009

En stabschef på besök


Kristoffer Tamsons, statsministerns stabschef, talade ikväll på Kungsholmsmoderaternas föreningsmöte om det svenska ordförandeskapet i EU. Mycket handlade om noggranna förberedelser och stort tålamod. Tjeckiens hantering av Lissabonfördraget och det stundande klimatmötet i Köpenhamn gavs stort utrymme. Även Lettlands ekonomiska kris, Turkiets medlemsförhandlingar och ordförandeskapets massmediala genomslag togs upp under den påföljande frågestunden. Det blev ett mycket uppskattat och upplysande möte. Kvällen inleddes med att ungdomsförbundets distriktsordförande Tina Ghasemi presenterade sig och sin verksamhet. MUF har nu 2 800 medlemmar i Stockholm vilket är en ordentlig uppgång de sista åren. Det bådar riktigt gott inför framtiden!

Vitbok om pensionsöverenskommelsen

Nu har det kommit en departementsskrivelse om den svenska pensionsöverenskommelsen. Denna överenskommelse mellan fem partier (S, M, C, FP, KD) väcker fortfarande stor uppmärksamhet i omvärlden. Att under tufft konjunkturläge ha ett 90-procentigt parlamentariskt stöd för pensionssystemet är tämligen unikt. Skriften är gjord för att arbetet med och varför överenmskommelsen kom till skall bevaras för framtida beslutsfattare och intressenter.

Det finns ett alternativ för sänkt skatt

Socialdemokraterna sänkte aldrig skatten för pensionärerna när de hade chansen. I dagens VLT skriver jag och Staffan Anger om varför borgerliga regeringar sänker skatten för pensionärerna. Vi gjorde det förr, vi gör det nu och vi kommer att göra det i framtiden. Socialdemokraternas påstådda vilja att sänka skatten saknar stöd i verkligheten.

Mona Sahlin väljer dock inte den populistiska vägen när det gäller behovet av att jobba längre. Egentligen behövs inte att pensionsåldern höjs genom lagstiftningen. Nuvarande pensionssystem gör att framtida generationer måste jobba längre för att kunna bibehålla den nivå dagens nyblivna pensionärer får.

måndag 26 oktober 2009

(S)kenheligt

Ni kanske läste den i helgen när jag bytte blöjor och ägnade mig åt den lilla världen? Om ni inte gjort det rekommenderas läsning av Kjell-Olof Feldts artikel igår på DN debatt tillsammans med Sven-Olof Lodin.

Särskilt intressant är uppgiften att den av socialdemokraterna så kraftfullt kritiserade skatteklyftan mellan pensioner och förvärvsinkomster enligt det socialdemokratiska budgetförslaget är exakt lika stor.

fredag 23 oktober 2009

Är vår lycka relativ?

Läser senaste numret av PROpensionären. En ganska bra tidning med en blandning av samhällsinformation, resereportage, recept och debatt. Varje nummer inleds med en ledare av ordförande Curt Persson som är en mycket lojal socialdemokrat. Attackerna på regeringen i skattefrågan är många på denna ledarsida. Attackerna på den tidigare socialdemokratiska regeringen som hade ännu högre pensionärsskatter är obefintliga. Rörelsen håller ihop, partilinjen ska hållas. Enade de stå.

Ledaren i senaste numret är läsvärd. Curt Persson skriver om beskedet att skatten nu skall sänkas med 3,5 miljarder för pensionärerna. "Vår reaktion var försiktigt positiv" skriver Persson. Han var alltså åtminstone lite nöjd med sänkt skatt för pensionärerna. Något denne socialdemokrat aldrig fått uppleva under den tid hans eget parti suttit i regeringsställning.

Glädjen blev dock kortvarig, i endast två dagar höll hans relativa nöjdhet i sig. Varför, kanske ni undrar? Blev det ingen skattesänkning? Jodå, skattesänkningen blir precis lika stor som aviserat. Finansminister Borg håller sitt löfte till Persson och hans kollegor. Men två dagar efter konstaterar socialdemokraten Persson att "det blev en kortvarig glädje". Anledningen till att glädjen inte höll i sig var att ett fjärde steg i jobbskatteavdraget presenterades.

Curt Persssons glädje över sin sänkta skatt försvinner alltså om andra också får sänkt skatt. Är vår lycka verkligen så relativ?

torsdag 22 oktober 2009

Kammardebatt om ungdomars möjligheter


Socialförsäkringsdebatt i kammaren. Moderaternas representant är Helena Riviere, trea från höger i bild. Längst bort sitter en ensam sosse och drömmer sig bort. Idag avhandlas ungdomars möjligheter att återkomma till arbete. Vänsterpartiet valde lite oväntat att berömma regeringen för att det äntligen händer något. Kanske är det ett dåligt samvete som gör sig gällande. Under vänsterns inflytande hände inte mycket för att hjälpa unga med aktivitetsersättning.

onsdag 21 oktober 2009

Alliansen diskuterar sjukförsäkringen


Alliansens ledamöter i socialförsäkringsutskottet träffar socialförsäkringsministern och går igenom de kommande propositionerna. Stort fokus på insatserna inom sjukförsäkringen för återgång i arbete.

Klubbat och klart om pensioner

Har denna morgon hunnit rösta igenom de nya beräkningsgrunderna för buffertfonden samt inrättandet av den nya pensionsmyndigheten. Har därför också uppdaterad den informations-pm jag har på min pensionshemsida. Nyheterna är förutom det vi beslutade om idag nästa års sänkta skatter för pensionärerna och införandet av generationsfonder för icke-väljarna inom premiepensionen.

Igår hade jag det stora nöjet att få prata pensioner inför Engelbektsmoderaterna. Ikväll skall jag till Järfälla för att tala i samma ämne.

tisdag 20 oktober 2009

Allt friskare Sverige

Ohälsotalet fortsätter att sjunka i Sverige. När denna mandatperiod inleddes var det s k ohälsotalet ungefär 40 dagar. Nu är det nere i 33,6 och minskningen fortsätter. Mycket ljusa nyheter!

måndag 19 oktober 2009

På tredje plats i världen

Måndagar är den dag då jag arbetar på socialdepartementet med pensionsfrågor. Idag har främst förberett torsdagens möte med pensionsgruppen (allianspartierna och socialdemokraterna) samt läst en utvärdering av 11 pensionssystem. Det nya Melbourne Mercer Global Pension Index rankar Sverige som det tredje bästa pensionssystemet av de utvärderade.

fredag 16 oktober 2009

Lanseringsmingel


Igår kom cirka 100 personer till Blå Hörnet med anledning av vår lansering av Framtidsvalet2010. Detta överträffade alla våra förväntningar. Tack alla som kom!

torsdag 15 oktober 2009

Idag börjar valrörelsen


Här kan du läsa om vad vi tycker är de viktigaste frågorna för framtidsvalet 2010.
Och om en timme firar vi det här med mingel på Blå Hörnet.

Sju minuter...


Det tog sju minuter för socialförsäkringsutskottet att behandla ungefär halva statens budget under dagens budgetbehandling. Regeringens aktiva rehabiliteringsåtgärder ställdes emot oppositionens passiva bidragspolitik. Nu diskuteras migrationsfrågor med statssekreterare Minna Ljunggren.

onsdag 14 oktober 2009

Partiledardebatten: Inget gemensamt oppositionsalternativ!


Mona Sahlin valde att inte utlova något gemensamt rödgrönt beräkningsbart budgetalternativ. När Fredrik Reinfeldt efterfrågade det tyckte Sahlin att han lät som en magister. Överhuvudtaget valde Sahlin att inte ens försöka svara på några frågor. Det är uppenbarligen konfrontation och svartmålning som är modellen.

tisdag 13 oktober 2009

Alliansmöte i riksdagen


Nu träffas samtliga riksdagsledamöter från alliansens fyra partier. Stefan Attefall KD, Carl B Hamilton FP, Anders Borg M och Anna-Karin Alterå C redogör för skillnaderna mellan regeringens och oppositionspartiernas olika budgetförslag. Det är traditionella skillnader i förslagen. Alliansen satsar på arbetslinjen, oppositionen vill satsa på bidrag och minska förtjänsten av att arbeta.

Obama upprustar mer än Bush

Den nyutnämnde fredspristagaren Barack Obama sänder mer soldater till Irak och Afghanistan är sin företrädare George W Bush. När insatsen i Irak var som störst i slutet av 2007 och i början av 2008 hade USA 160 000 soldater i Irak och 26 000 soldater i Afghanistan, totalt 186 000.

Just nu befinner sig 124 000 amerikanska soldater i Irak och 65 000 i Afghanistan, totalt 189 000. Barack Obama har alltså redan mer soldater i tjänst i dessa båda länder än företrädaren George W Bush. Nu aviserar Vita Huset enligt Washington Post dessutom ytterligare truppförstärkningar med 13 000 soldater.

Det är inte alltid de faktiska förhållandena som avspeglar sig i vår bild av amerikansk politik.

måndag 12 oktober 2009

Befria Bodström från lönen 2010

Att mäta riksdagsledamöternas aktivitet genom att mäta voteringsnärvaron är ett ganska trubbigt instrument. Ett flertal ledamöter har internationella uppdrag och det kan på ett rimligt sätt förklara en högre frånvaro. Ibland måste dessutom några kvittas ut för att jämna ut andra sidans (förhoppningsvis legitima) frånvaro.

Jag kanske t o m skulle kunna ha förståelse för Thomas Bodströms anmärkningsvärt höga frånvaro i procent. Men vad jag aldrig kan respektera är de motiv han själv anger för att inte vara på plats men ändå ta ut full lön. Bodström tar uppenbarligen inte sitt uppdrag som riksdagsledamot på allvar. Väljarna bör se till att han inte får behålla den lönen efter valet 2010. Jag tror advokatlönen kommer att räcka till.

Jag konstaterar för egen del att jag under mätperiooden vårterminen 2009 var frånvarande vid 3 procent av voteringarna, således en rejäl bit under genomsnittet på 18 procents frånvaro.

Ny medarbetare

Jag och Sofia Arkelsten har fått en ny medarbetare. Om Hannes Kataja är så bra som han verkar kommer det här bli hur kul som helst... Välkommen ombord!

fredag 9 oktober 2009

Detta går inte att ta på allvar

Det borde vara ett skämt. Barack Obama belönas med Nobels fredspris.

Missförstå mig inte. Jag hoppas Barack Obama blir oändligt framgångsrik i alla sina fredssträvanden. Jag ser fram emot den dag Obamas vackra tal omsätts i praktisk gärning. Ännu har han faktiskt inte åstadkommit någonting. Listan på människor som vill är väldigt lång. Både du och jag finns där. Listan på personer som verkligen uträttat något för att sprida freden är avsevärt kortare.

Den norska Nobelkommittén är så politisk korrekt att den inte går att ta på allvar.

torsdag 8 oktober 2009

Endast alliansen sänker skatten

De senaste veckorna har jag haft in ett par stycken artiklar tillsammans med socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson. Vi skriver om att när skatten för pensionärerna verkligen sänks så är det en alliansregering som gör det. Nu sker det för andra året i rad. De rödgröna hade senast 12 år på sig utan att rösta för något skattesänkningsförslag.

onsdag 7 oktober 2009

På kandidatutbildning


Alla moderata kommun-, landstings- och riksdagskandidater i Stockholms stad och län genomgår en kandidatutbildning på tre steg. Ikväll är jag på det första passet. Ekonomi, integration och kommunikation står på agendan ikväll. Landstingssalen är nu fullsatt av moderata kandidater.

Tillbaks igen!

Nu startar jag upp bloggandet igen. Det har varit tio underbara dagar med vår lilla Thelma. Sedan en hel del högar på skrivbordet att beta av. Dessutom avslutades den allmänna motionsperioden igår. Det blev sex motioner från min sida i år och du hittar dem här.