fredag 9 oktober 2009

Detta går inte att ta på allvar

Det borde vara ett skämt. Barack Obama belönas med Nobels fredspris.

Missförstå mig inte. Jag hoppas Barack Obama blir oändligt framgångsrik i alla sina fredssträvanden. Jag ser fram emot den dag Obamas vackra tal omsätts i praktisk gärning. Ännu har han faktiskt inte åstadkommit någonting. Listan på människor som vill är väldigt lång. Både du och jag finns där. Listan på personer som verkligen uträttat något för att sprida freden är avsevärt kortare.

Den norska Nobelkommittén är så politisk korrekt att den inte går att ta på allvar.

1 kommentar:

Petter Wimark sa...

Jag tar dem på allvar.