onsdag 21 oktober 2009

Alliansen diskuterar sjukförsäkringen


Alliansens ledamöter i socialförsäkringsutskottet träffar socialförsäkringsministern och går igenom de kommande propositionerna. Stort fokus på insatserna inom sjukförsäkringen för återgång i arbete.

Inga kommentarer: