lördag 31 januari 2009

Ny ordförande för republikanerna

Det blev Michael Steele som vann omröstningen om ordförandeskapet i det republikanska partiet i USA. Steele har tidigare varit ordförande för republikanerna i Maryland och har fram tills nu varit ordförande för GOPAC som arbetar med att rekrytera och utbilda republikanska kandidater.


Självfallet uppmärksammas att republikanerna väljer en svart ordförande några veckor efter att USA fått sin förste svarte president. Än viktigare är det politiska vägval som partiet möjligtvis tog i och med detta val. Steele anses vara tämligen moderat i amerikansk bemärkelse.

fredag 30 januari 2009

Ansvar, skuld och förmildrande omständigheter

Under veckan har media uppmärksammat en rapport jag skrivit om de brister som råder i hanteringen av dömda sexualbrottslingar. Jag föreslår en rad förslag för att skärpa lagstiftningen. Vi måste göra allt vi kan för att förhindra framtida sexualbrottsoffer.

Endast en fjärdedel av alla våldtäktsmän vårdas, trots att våldtäkt innebär både ett sjukt beteende och en snedvriden människosyn. Genom obligatorisk vård och friskrivning baserat på risk- och behovsanalyser kan fler lämna Kriminalvården med en ny insikt och förändrad attityd. Det är några av förslagen ur min rapport som lämnats över till Rådman Nils Petter Ekdahl, regeringens utredare av den nya sexualbrottslagen.

Läs gärna rapporten och hör av er med synpunkter!

Grooming kriminaliseras - äntligen

Justitieminister Beatrice Ask presenterar nu ett nytt och efterlängtat förslag för att stoppa s k grooming. Det skall vara kriminellt att kontakta minderåriga i sexuellt syfte. Propositionen väntas i mars. Det skall bli en glädje att rösta för den.

torsdag 29 januari 2009

JO om Försäkringskassan


Just nu har socialförsäkringsutskottet offentlig utfrågning med JO Cecilia Nordenfelt. Hon riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte klarar av att följa förvaltningslagen. "En omorganisation är en dålig ursäkt att undanta gällande rätt". JO utrycker sig positivt om Cristina Husmark Pehrssons förslag om ett kontrakt mellan Försäkringskassan och medborgarna.

Dagens pensionssystem är det bästa alternativet

Under rådande oro på finansmarknaderna och turbulens på börserna träder valfrihetens motståndare fram och kräver att människors fria val i pensionssystemet skall slopas. Argumenten är de gamla vanliga, det är bättre att staten bestämmer. Det är säkrast om pengarna inte "spekuleras bort" på börsen.

Jag skriver och försvarar det svenska pensionssystemet i dagens Göteborgs-Posten. Nuvarande pensionssystem har inneburit en bättre pensionsutveckling än det tidigare ATP-systemet. Det är också viktigt att ha klart för sig att cirka 85 procent av pensionstillgången inte påverkas av börskurserna. Pengarna håller inte på att ta slut som det ibland låter som.

onsdag 28 januari 2009

Hamas väljer alltid bomben före freden


När det var folkpartiets Birgitta Ohlssons tur att tala så kom äntligen lite klarspråk om Hamas och deras ansvar för situationen i Gaza. Birgitta påpekade, vilket ingen tidigare gjort i debatten, att antalet civila offer faktiskt beror på att barn och andra civila använts som mänskliga sköldar vid raketramperna.
Hamas är ingen partner i fredsprocessen. De vill inte ha fred. Hamas vill inte ha ett Israel överhuvudtaget, de vill skapa ett islamiskt välde. Hamas är en av EU, FN och USA ansedd terrororganisation som definitivt skulle kunnat stoppa raketbeskjutningarna om man bara ville.
Birgitta tog även upp den orimliga kopplingen mellan dagens situation i Gaza med den utrotning som krävde 6 miljoner judars liv. Dessa offer som inte ens var födda när staten Israel bildades.
Sist men inte minst var det Birgitta Ohlsson som deklarerade att det grundläggande problemet för fredsprocessen vare sig är israeler eller palestinier. Problemen stavas Hamas, Hizbollah och diktaturer som Syrien och Iran. Kloka ord.
Även Alf Svensson höll ett bra anförande och påpekade att Irans stöd till Hamas knappast berodde på att Iran söker fred med Israel.

"Fel att fokusera på Hamas"


Jo han sade faktisk så. När socialdemokraternas utrikespolitiske talesman Urban Ahlin talade så gjorde han klart att man inte ska fokusera så mycket på terrororganisationen Hamas. Istället ska man föra en dialog med dem. Socialdemokraterna är numera i ett utrikespolitiskt fritt fall. Riktigt obehaglig var Ahlins retoriska fråga om hur döda palestinska barn gynnar staten Israel.

Carl Bildt om 60 års misslyckanden


Utrikesministern talade om den samstämmighet som finns i riksdagen om fredsprocessens slutliga mål, en tvåstatslösning. Han fördelade noggrant skulden lika mellan parterna. Han kritiserade Israels isoleringspolitik men menade samtidigt att Israel har rätt att svara på raketattackerna.

Riksdagsdebatt om Gaza


Idag inledde vänsterpartisten Hans Linde riksdagens särskilda debatt om kriget i Gaza. Han berättade att initiativet till debatten enbart kom från den frustration han känner inför Israel och EU. Han hade sin vana trogen inte ett kritiskt ord att säga om terroristorganisationen Hamas.

tisdag 27 januari 2009

Minnescermoni för förintelsens offer i Auschwitz


Idag deltog jag och min riksdagskollega Gustav Blix vid en minnescermoni i Auschwitz. På bilden placerar den ryske senatorn Vladimir Sloutsker en krans å European Friends for Israels vägnar. Jag återkommer med fler bilder och betraktelser från en skrämmande men samtidigt nyttig resa.

måndag 26 januari 2009

Det får aldrig glömmas


Imorgon uppmärksammas minnesdagen över förintelsens offer. Jag är på plats i Krakow för att imorgon medverka i cermonin i Auschwitz. Noah Klieger överlevde två år i koncentrationslägret i Auschwitz och berättar om det judiska Krakow som inte längre finns kvar. Kvarteren finns här fortfarande, några synagogor och begravningsplatser finns också men här finns ingen judisk befolkning kvar. Här bodde före kriget cirka 70 000 judar. I hela Polen bodde 3,5 miljoner judar, idag finns endast ett par tusen i hela landet.

lördag 24 januari 2009

Bättre ord än bild


Moderaternas toppnamn i EU-parlamentsvalet Gunnar Hökmark talar inför valet i juni. Kvaliteten på bilden är kanske inte den bästa men talet är som vanligt mycket bra. Skillnaden mellan moderaternas Europa och Marita Ulvskogs Europa är betydande. Mer frihet eller fler skatter och regleringar. Valet är enkelt.

Hot Spot


Partiordförande Reinfeldt och partisekreterare Schlingman talar med deltagarna om de kommande valen. De står i en avdelning kallad Hot Spot där alla kan ställa frågor och ge förslag.

Ordförandekonferens i Jönköping


Klockan sju i morse gick bussen från Stockholm central. Målet är Jönköping där över 400 moderata föreningsordföranden ska samlas idag. På denna buss sitter stockholmsföreningarnas ordföranden.

fredag 23 januari 2009

Sänkt skatt tre år i rad!

Nu skickas lönebeskeden ut och det blir glädjande besked för många. För tredje året i rad sänks inkomstskatten. Jobbskatteavdragets två tidigare steg har inneburit att de flesta får över 1 000 kronor mer i månaden. Inkomstskatten sänktes med 40 miljarder kronor 2007 och 10 miljarder kronor 2008. Nu kommer ett tredje steg som till­sammans med sänkt statlig skatt sänker inkomstskatten med 15 miljarder kronor.

Med de tre skatteavdragen får så gott som alla löntagare skattesänkningar på över 1000 kronor i månaden. Avdraget är konstruerat så att låg- och medel­inkomsttagare får en större skatte­lättnad i förhållande till sin lön.

För dem som fyllt 65 år för­enklas avdraget genom att skatteminskningen kopplas direkt till inkomsten. Därmed gynnas också de med låga inkomster. Det ökar drivkrafterna för äldre att stanna kvar i arbetslivet.

onsdag 21 januari 2009

Federley i ny skandal!


Centerpartisten Fredrick Federley ertappas här i regelvidrig klädsel. Det råder kavajtvång i kammaren.

Förväntade reaktioner och orealistiska förväntningar

President Obamas installationstal är det givna ämnet för dagen. Aldrig har väl en amerikansk presidents installation varit så omskriven, välbevakad och efterlängtad av så många i vår omvärld?

Enligt svenska bedömare och retorikexperter verkar talet ha varit helt fantastiskt. Dessa betyg känns ganska förutsägbara. Amerikanska politiker är bra talare, de har bra talskrivare och större tal förbereds väldigt noggrant. Är politikern ifråga en nyvald president och talet ett installationstal som följs av ett helt folk, ja till och med en värld, då är förberedelserna extrema.
Allt annat än ett bra tal vore sensationellt.

Den konservative kolumnisten i Washington Post Michael Gerson erbjuder en delvis annan uppfattning. Han menar att talet var retoriskt nedtonat men trots allt förvånansvärt tydligt i budskap. Talet kommer inte att gå till historien (möjligtvis frånsett storleken på arrangemanget) men talet lägger grund till något som kan bli ett bra amerikanskt ledarskap. Kan tillägga att Gerson tidigare arbetade åt President Bush.

Kolumnisten John Kass i Chicago Tribune från Barack Obamas hemstad tar upp de otroliga förväntningar som riktas på den nye presidenten. Enligt Kass är Obama en rationellt tänkande person som till skillnad från media inser sina begränsningar.

Personligen tyckte jag talet var bra, precis som jag förväntade mig. Han tackade Bush särskilt för en smidig övergång men var innehållsmässigt tydlig i var skillnaderna dem emellan består i.
Jag tycker det är tydligt att Obama vill fortsätta vara en ledare för en informell rörelse som nu gemensamt skall anta de stora utmaningar som ligger framför nationen.

Krismedvetenhet kommer minska kraven på snabba resultat och förlänga smekmånaden. Det kommer dröja innan han på allvar anklagas för att inte fullfölja sina vallöften. Idag är det ingen som förväntar sig det.

tisdag 20 januari 2009

Höga förväntningar på #44

Om några timmar blir Barack Obama USA:s 44:e president. Det är en underdrift att påstå att det är ett efterlängtat ögonblick för många. I svensk media återges i detalj hur festligheterna skall firas, hur Michelle Obama skall klä sig och hur nöjda alla verkar vara. En hel värld verkar se fram emot ögonblicket när Obama tillträder.

Högt ställda förväntningar riskerar att leda till besvikelse längre fram. Det är helt enkelt omöjligt att uppfylla alla de önskemål och förhoppningar som nu riktas mot presidenten Obama. Men Obamas smekmånad kommer nog bli ovanligt lång. Det dröjer innan människor kräver konkreta resultat.

Två intressanta artiklar rekommenderas. En i New York Times som tar upp smekmånaden och hur lång den kan tänkas bli. I Washington Post skriver Martin Luther Kings son Martin Luther King III om USA:s förste svarte president. Läsvärt.

Bush slutar som Carter

När endast några timmar återstår av President Bush tid som amerikansk president kan man konstatera att det är en tämligen impopulär president som nu lämnar vita huset. Kriget i Irak har (åtminstone i omvärlden) lågt stöd. Budgetunderskottet skenar och arbetslösheten stiger.

Att summera hans presidentskap låter sig inte göras här. Historiebeskrivningarna kommer att komma i bokform och de brukar vanligtvis nyanseras i takt med att tiden går. En tanke värd att reflektera över är; Hur hade Bush presidentskap utvecklats om 11 septemberattacken inte inträffat? Förutom de internationella konsekvenserna så innebar 9/11 att Compassionate Conservatism försvann från det politiska landskapet. Svaret får vi aldrig veta.

Bush omtalade brist på populäritet kan dock nyanseras redan nu. Han lämnar med samma approval rate som President Carter gjorde. Detta betyder att George W Bush är mer populär vid sin avgång än Truman och Nixon. Detta efter en presidentvalskampanj under rådande finanskris mellan två kandidater som tagit avstånd från honom. President Bush kan avslutningsvis konstatera att 75 % av de egna väljarna tycker att han gjort ett bra jobb.

torsdag 15 januari 2009

Goda grannar


Finlands statsminister Matti Vanhanen talar om Finlands historia efter 600 års statsgemenskap med Sverige. Först som en autonom del av det ryska kejsardömet och sedan som självständig nation. Han talar om värdegemenskapen länderna emellan och hur våra länder utvecklas på liknande sätt.

Märkesåret 1809


Just nu högtidhålls i plenisalen Finlands 200 år av självständighet. Det svenska kungaparet, Finlands president, båda länders talman och statsministrar finns närvarande.

onsdag 14 januari 2009

Ohly lägger all skuld på Israel - kritiserar INTE Hamas


Lars Ohly attackerar sina vana trogen Israel i sitt replikskifte. Inte ett ord av kritik mot Hamas eller missilattackerna mot israelisk civilbefolkning. Inte ens efter en uppmaning kunde Ohly kritisera Hamas. Skamligt!

Årets första partiledardebatt


Statsminister Fredrik Reinfeldt inleder dagens partiledardebatt. Talet inleds med situationen i Gaza och den stundande installationen av Barack Obama. Sedan följer det kommande årets utmaningar för EU och det svenska ordförandeskapet i höst.