torsdag 29 januari 2009

JO om Försäkringskassan


Just nu har socialförsäkringsutskottet offentlig utfrågning med JO Cecilia Nordenfelt. Hon riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte klarar av att följa förvaltningslagen. "En omorganisation är en dålig ursäkt att undanta gällande rätt". JO utrycker sig positivt om Cristina Husmark Pehrssons förslag om ett kontrakt mellan Försäkringskassan och medborgarna.

Inga kommentarer: