fredag 23 januari 2009

Sänkt skatt tre år i rad!

Nu skickas lönebeskeden ut och det blir glädjande besked för många. För tredje året i rad sänks inkomstskatten. Jobbskatteavdragets två tidigare steg har inneburit att de flesta får över 1 000 kronor mer i månaden. Inkomstskatten sänktes med 40 miljarder kronor 2007 och 10 miljarder kronor 2008. Nu kommer ett tredje steg som till­sammans med sänkt statlig skatt sänker inkomstskatten med 15 miljarder kronor.

Med de tre skatteavdragen får så gott som alla löntagare skattesänkningar på över 1000 kronor i månaden. Avdraget är konstruerat så att låg- och medel­inkomsttagare får en större skatte­lättnad i förhållande till sin lön.

För dem som fyllt 65 år för­enklas avdraget genom att skatteminskningen kopplas direkt till inkomsten. Därmed gynnas också de med låga inkomster. Det ökar drivkrafterna för äldre att stanna kvar i arbetslivet.

Inga kommentarer: