tisdag 31 mars 2009

Pensionssystemet.se

Idag "lanseras" min nya hemsida pensionssystemet.se. Tanken med sidan är att pensionssystemet skall förklaras på ett förhoppningsvis pedagogioskt sätt. Här finna även en frågor & svarsfunktion samt möjlighet att ladda ned mer information för den som vill fördjupa sig.

Det är mycket pensioner för min del idag. En intervju med Pensioner & Förmåner, en föredragning på ett journalistseminarium i Rosenbad och alldeles strax en dragning för kollegorna i riksdagsgruppen.

torsdag 26 mars 2009

Bonusdebatt i riksdagen


Näringsminister Maud Olofsson beskriver hur regeringen tar bort bonusarna inom de statliga bolagen. Socialdemokraterna väljer att kritisera de bonussystem de själva har infört. Den kritiken blir svår att ta på allvar.

onsdag 25 mars 2009

Nordiskt pensionsseminarium


Ålderspensionssystemen i Norden diskuteras på dagens NOSOSKO-seminarium om arbetsmarknad och pensionsnivåer i framtiden. Öisten Haram från Norge redovisar en rapport om de nordiska pensionssystemen. Behovet av arbetskraft förenar de nordiska systemen.

tisdag 24 mars 2009

Annorlunda oro om pensionerna


Idag talade Cristina Husmark Pehrsson inför det nybildade Pensionsnätverket. Över hundra deltagare samlades i Skandias lokaler på Sveavägen. Den automatiska balanseringen stod i fokus. Till skillnad från andra församlingar där pensioner diskuteras så fanns på detta möte en oro för kompensation för pensionärerna om pensionerna minskar. Flera var rädda för att principerna bakom systemet få försvinner.

måndag 23 mars 2009

Studiebesök i Västerås


Idag är moderaternas socialförsäkringskommitté i Västerås. Nu är vi hos Försäkringskassan och diskuterar rehabkedjan. Här är antalet personer med sjukersättning relativt hög men ohälsotalet har minskat ordentligt. Glädjande är att samverkan med sjukvården verkar fungera bra i Västmanland.

söndag 22 mars 2009

Intressant men innehållslöst

De tre partiledarna på vänsterkanten ger nu "besked" om energifrågan i dagens DN debatt. Intressant läsning även om få svar om någonting egentligen ges. De är emot avregleringar - det visste vi. De är emot regeringen - det visste vi. De vill avveckla kärnkraften - det visste vi. Kärnkraften skall avvecklas i takt med att miljövänliga energislag kan ersätta - det visste vi också men det är väl möjligtvis här nyheten kan finnas. Vänsterpartiet och Miljöpartiet förordar möjligtvis inte ett avvecklande innan annan energi finns tillgänglig. Fast helt säkert är det inte.

onsdag 18 mars 2009

Fotbollsfanor i riksdagen


Vänsterpartiet arrangerar just nu ett seminarium om fotbollshuliganism. Medverkar gör representanter från klubbarna, supportrarna, media, förbundet och förstås politiken. Moderaten Krister Hammarberg presenterar den nya lagstiftningen om tillträdesförbud och andra skärpta regler.

tisdag 17 mars 2009

Socialutskottet idag


En kollega fastnade på tåget så jag tjänstgör i socialutskottet idag. Vi har antagit folkhälsobetänkandet samt lyssnat till föredragning om tillgänglighetsfrågor.

fredag 13 mars 2009

Östros har en märklig världsbild


Thomas Östros menar att den svenska regeringen är passiv trots att just den svenska regeringen har presenterat den mest expansiva budgeten i Europa. Anders Borg förklarar att arbetslinjen innebär aktiva insatser på arbetsmarknaden i nedgångstider. Det krävs starka statsfinanser för att klara det.

Borg möter krisen med starka statsfinanser


Nu pågår den ekonomiska debatten i kammaren. Finansminister Anders Borg betonar vikten av sunda statsfinanser. De tre vänsterpartierna föreslår stora ofinanserade utgiftsökningar på upp till 40 miljarder.

torsdag 12 mars 2009

Dessa siffror är underlag - inte beslut

Idag har Försäkringskassan redovisat årsredovisningen för pensionssystemet 2008. I samband med detta offentliggörs också balanstalet som nu för första gången blir under 1,0. Detta innebär att den automatiska balanseringen slår till.

Balanstalet kommer senare att fastställas av regeringen och Försäkringskassan har fått ett uppdrag att ta fram en alternativ värdering av buffertfonden. Samtliga pensionsgruppens partier står bakom detta uppdrag som syftar till att jämna ut de snabba rörelserna på börsen (såväl upp som ned).

Det finns m a o goda skäl att anta att balanstalet inte kommer att bli så negativt som dagens siffror gör gällande. Det gör att man skall ta uppgifterna om hur pensionerna kommer att se ut 2010 med ett antal nypor salt.

onsdag 11 mars 2009

Vi blir allt friskare


Socialförsäkringsutskottet får i eftermiddag en föredragning om sjukskrivningarna i Sverige av Försäkringskassans ledning. Vi kan glädjande konstatera att ohälsan minskar i Sverige.

Om våldtäkter i Sverige


Jag deltar denna morgon i ett välbesökt frukostseminarium om sexualiserat våld. Just nu talar Katarina Bergehed, till vänster i bild, från Amnesty om deras senaste rapport om våldtäkter. Det är en ganska dyster rapport om läget i de nordiska länderna. Allt för många utredningar läggs ned allt för tidigt. Vissa grupper av offer har särskilt svårt att få stöd av rättsväsendet.

måndag 9 mars 2009

Ingen handelsbojkott mot Israel

Idag har en socialdemokratisk interpellation debatterats i kammaren. Interpellanten Hillevi Larsson (som inte var med i debatten) hade skrivit en fråga till handelsministern som besvarades av utrikesministern. Det var inte många rätt i den interpellationen. Dels beskriver den ett separat handelsavtal som inte finns, dels riktar den ensidigt all kritik och all skuld mot Israel.

Carl Bildt svarade tydligt att några handelssanktioner emot Israel blir det inte. Tillsammans med min kollega Margareta Cederfeldt försökte jag nyansera den ensidiga bild av konflikten som de socialdemokratiska debattörerna gav. Döm själva om vi lyckades.

Metallica levererade en dag

Den gångna helgen kom delvis att präglas av två evenemang där publiken inte fick se det de ville. Tennismatchen i Malmö är avhandlad. De som trodde att Israel på något sätt skulle förlora på detta hade självfallet fel. Det var Sverige och Malmö som förlorade på flera sätt.

Jag lider med det fullsatta Globen som igår missade Metallica. Jag tillhörde de lyckliga med biljett till lördagens konsert och det var oerhört bra. Metallica tillhör verkligen en av de grupper som låter lika hungriga nu för tiden som de gjorde i början av karriären. Dessutom funkade scenbygget med scenen i mitten bättre än förväntat.

Ytterligare en kul grej med Metallica är att man inte vet vilka låtar de kommer att spela. I lördags hörde jag Turn the page för första gången live. Underbart!

fredag 6 mars 2009

Ilmar Reepalu måste vara stolt

Det borde handlat om en tennismatch mellan Sverige och Israel. Det borde således inte vara ett ämne för denna blogg. Men sporten har tyvärr hamnat i skymundan.

Publiken nekas inträde, olagliga demonstrationer ges fritt spelrum. Nazister skall åter demonstrera sitt judehat. Man måste vara blind om man inte ser hur antisemitismen firar en högtidsstund i Malmö denna helg.

Ilmar Reepalu har nu stöd från nazister, antisemiter, rasister och anhängare till terroristorganisationer. Jag undrar hur det känns?

onsdag 4 mars 2009

Pensionärskommitté

Idag har jag varit med på Pensionärskommitténs sammanträde. Det är pensionärsorganisationernas ordföranden som träffar regeringen under ledning av äldreminister Maria Larsson. Jag var där för att tala om pensionerna och hur det ser ut framöver.

Andra saker som diskuterades var den nya Pensionsmyndigheten, Äldreboendedelegationens slutrapport samt regeringens proposition om anhörigstöd. Den propositionen är efterlängtad. Det finns cirka 650 000 privatpersoner i Sverige som ger hjälp. Nästan 250 000 ger hjälp regelbundet.