torsdag 12 mars 2009

Dessa siffror är underlag - inte beslut

Idag har Försäkringskassan redovisat årsredovisningen för pensionssystemet 2008. I samband med detta offentliggörs också balanstalet som nu för första gången blir under 1,0. Detta innebär att den automatiska balanseringen slår till.

Balanstalet kommer senare att fastställas av regeringen och Försäkringskassan har fått ett uppdrag att ta fram en alternativ värdering av buffertfonden. Samtliga pensionsgruppens partier står bakom detta uppdrag som syftar till att jämna ut de snabba rörelserna på börsen (såväl upp som ned).

Det finns m a o goda skäl att anta att balanstalet inte kommer att bli så negativt som dagens siffror gör gällande. Det gör att man skall ta uppgifterna om hur pensionerna kommer att se ut 2010 med ett antal nypor salt.

Inga kommentarer: