måndag 9 mars 2009

Ingen handelsbojkott mot Israel

Idag har en socialdemokratisk interpellation debatterats i kammaren. Interpellanten Hillevi Larsson (som inte var med i debatten) hade skrivit en fråga till handelsministern som besvarades av utrikesministern. Det var inte många rätt i den interpellationen. Dels beskriver den ett separat handelsavtal som inte finns, dels riktar den ensidigt all kritik och all skuld mot Israel.

Carl Bildt svarade tydligt att några handelssanktioner emot Israel blir det inte. Tillsammans med min kollega Margareta Cederfeldt försökte jag nyansera den ensidiga bild av konflikten som de socialdemokratiska debattörerna gav. Döm själva om vi lyckades.

Inga kommentarer: