fredag 13 mars 2009

Borg möter krisen med starka statsfinanser


Nu pågår den ekonomiska debatten i kammaren. Finansminister Anders Borg betonar vikten av sunda statsfinanser. De tre vänsterpartierna föreslår stora ofinanserade utgiftsökningar på upp till 40 miljarder.

Inga kommentarer: