torsdag 26 mars 2009

Bonusdebatt i riksdagen


Näringsminister Maud Olofsson beskriver hur regeringen tar bort bonusarna inom de statliga bolagen. Socialdemokraterna väljer att kritisera de bonussystem de själva har infört. Den kritiken blir svår att ta på allvar.

Inga kommentarer: