onsdag 4 mars 2009

Pensionärskommitté

Idag har jag varit med på Pensionärskommitténs sammanträde. Det är pensionärsorganisationernas ordföranden som träffar regeringen under ledning av äldreminister Maria Larsson. Jag var där för att tala om pensionerna och hur det ser ut framöver.

Andra saker som diskuterades var den nya Pensionsmyndigheten, Äldreboendedelegationens slutrapport samt regeringens proposition om anhörigstöd. Den propositionen är efterlängtad. Det finns cirka 650 000 privatpersoner i Sverige som ger hjälp. Nästan 250 000 ger hjälp regelbundet.

Inga kommentarer: