torsdag 30 april 2009

AP-fonderna kostar för mycket

De svenska AP-fonderna skall genom s k aktiv förvaltning slå börsindex. Det är tanken och därför får förvaltningen kosta lite mer. Den ska betala sig själv genom en bättre värdeutveckling. Så är nu inte fallet. Vi får inget mervärde av denna förvaltningsmetod. Det finna inga belägg att de svenska pensionsmedlen utvecklas mer gynnsamt, tvärtom är resultaten rätt nedslående.

Frågan har uppmärksammats i Dagens Industri där jag berättar vad jag tycker. AP-fonderna bör bedriva passiv (följa index) förvaltning och antalet AP-fonder bör minskas.

onsdag 29 april 2009

Obamas 100 första dagar

Världen uppmärksammar idag president Obamas första 100 dagar vid makten. Obama själv verkar tona ned det tidiga jubiléet väl medveten att sådana tenderar att fokusera på vad som gjorts - och inte gjorts. Förr eller senare skall det bockas av vad som egentligen genomförs. Det blir svårt för Obama, det är svårt för varje amerikansk president.

Obama har rivstartat, han bibehåller sin popularitet från valrörelsen och han har inte gjort några stora misstag. Han har ett nytt tonläge gentemot vissa av nationens fiender (Iran) jämfört med president Bush. Han har ett nytt tonläge gentemot nationens allierade (Israel) jämfört med presidentkandidaten Obama.

Framgången så här långt ligger i orden. Han beskriver stämningen i nationen väl och får uppslutning till sina stimulanspaket. Åtgärderna och paketen som skall rädda jobben, ekonomin och sjukvården är inte märkbart mer populära idag. Det är avsändaren som är populär.

Omvärlden älskar Obama. Nästan utan reservationer och ganska ofta utan någon djupare insikt om vad den amerikanske presidenten står för. Jasenko Selimovic skriver en intressant krönika om européers förhållningssätt till President Obama som kan rekommenderas.

Nu försvinner ett monopol!

Om två timmar ska riksdagen fatta ett av årets viktigaste beslut. Apotekets monopol ska avvecklas. I framtiden är det tillstånd av Läkemedelsverket som ger rätten att driva apoteksverksamhet.

Statens ägande av Apoteket AB ska successivt minskas och högst 200 apotek ska finnas kvar i ett nytt statligt bolag som dessutom kan ha enskilda entreprenörer som delägare. Den 1 juli börjar de nya reglerna att gälla.

tisdag 28 april 2009

Pensionssystemet förändras

Idag fattade Pensionsgruppen beslutet att beräkna tillgångssidan i pensionssystemet på ett annorlunda sätt. I korthet innebär den nya modellen att man nu kommer att beräkna ett medlevärde på tre år istället för, som nu, värdet på nyårsafton året innan.

Poängen med detta är att göra systemet mer stabilt och trögrörligt. I praktiken innebär detta att de djupa dalarna och höga topparna försvinner och att pensionsutvecklingen blir något jämnare framöver.

Gemensam riksdagsgrupp


Alliansens partiledare talar inför samtliga ledamöter från m, c, fp och kd. Arbetslinjen i kombination med sunda statsfinanser är det som gäller. Maud berättar om åtgärderna för att stärka de svenska företagen.

lördag 25 april 2009

Reinfeldt om det öppna Europa


Statsminister Fredrik Reinfeldt avslutar nu moderaternas rikskonferens. Han börjar berätta om sin senaste resa till Kulu i Turkiet och om de 30 000 som lämnade orten för att arbeta i Sverige. Idag har mycket pengar återinvesterats och det svenska influenserna är många. Det öppna Europa ska prägla det svenska ordförandeskapet och moderaterna i kommande EU-valrörelse.

fredag 24 april 2009

1700 moderater på plats


Nu inleder Charlotte Nordström, som är kommunala samrådsgruppens ordförande, årets kommunala rikskonferens. 1700 deltagare kommer samlas för att diskutera, deltaga i seminarier och utveckla den moderata politiken. Självfallet är detta ett bra tillfälle att träffa kollegor från hela landet.

onsdag 22 april 2009

Intressant om börsutveckling


Jag började dagen med ett frukostmöte i riksdagen. Björn Jansson från SEB talade om vad som händer på finansmarknaderna just nu och drog jämförelser med tidigare kriser.

måndag 20 april 2009

Skandalen ett faktum

Det var ingen högoddsare. Israelhatet spreds från FN:s talarstol på konferensens första dag. President Achmadinejad har gjort bort sig igen. Antirasism, vem trodde på det egentligen?

Sorgligt FN-spektakel

Direkt efter FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon invigningsánförande i Geneve skall världens mest kände antisemit Mahmoud Ahmadinejad tala. Och detta skall vara en antirasistkonferens!

Självfallet borde Sverige ha gjort som Polen, Nya Zeeland, USA, Nederländerna, Australien, Kanada, Israel, Italien etc och bojkottat mötet i sin helhet. Men att enbart representeras med en diplomat är ett ovanlig tydlig signal för att vara Sverige. Det får räknas som ett steg i rätt riktning.

Socialdemokraterna tycker som vanligt att rasism inom FN inte är nåt att yvas över och upprörs istället av att ingen minister representerar Sverige.

fredag 17 april 2009

Intressant men fel om pensionerna

I dagens DN debatt presenterar Folksam en rapport som visar att pensionen blir lägre än förhandsbeskeden i det orangea kuvertet. Intressant utredning men fel slutsats.

Folksam jämför den allmänna pensionen med den totala slutlönen utan hänsyn till taket. Försäkringskassan anger kompensationsgrad inom det spann man betalar avgift och är försäkrad, alltså upp till taket. De två uppgifterna kan inte jämföras då de faktiskt menar olika saker.

Jag misstänker att Folksam var väl medvetna om detta men gläds åt dagens massmediala genomslag...

Dagens migrationsdebatt


Idag är det utskottsdebatt i kammaren. Det är betänkandet om migration och asylpolitik som debatteras. Mikael Cederbratt företräder moderaterna och talar om de nya reglerna för arbetskraftsinvandring. Oppositionen är lika splittrad idag som tidigare.

onsdag 15 april 2009

Cristina på TV4 ikväll


Cristina Husmark Pehrsson intervjuas av TV4. Frågorna handlar om hanteringen av pensionerna inför nästa år. Statsrådet redogör för försäkringskassans uppdrag och pensionsgruppens arbete.

tisdag 14 april 2009

Utredning som kan bromsa nedgången

Idag redovisade Försäkringskassan resultatet av utredningen om balanstalets funktion på Pensionsgruppens sammanträde. Syftet är att jämna ut effekterna av de snabba rörelserna på börsen som slår direkt mot pensionsutbetalningarna. Cirka 10 % av tillgångssidan i pensionssystemet finns på börsen och har därmed påverkats mycket negativt det senaste året.

Två huvudalternativ har analyserats för att jämna ut balanseringseffekten över tiden: en utjämning av AP-fonderna och en begränsningsregel för balanseringens storlek. Några beslut eller ställningstaganden har inte fattats.

onsdag 8 april 2009

Om pensioner på radio

Den politiska talradion har uppmärksammat min hemsida om Pensionssystemet. Programmet finns nu på nätet att lyssna på för den som är intresserad. Vi talade om pensioner i allmänhet och hemsidan i synnerhet. Alltid lika trevligt att vara gäst i programmet.

Programledarna Göran och Jacob gjorde för övrigt årets bästa första aprilskämt. Om du missat det finns det här.

tisdag 7 april 2009

Alliansen satsar på kommunerna

I dag presenterar alliansens fyra partiledare överenskommelsen som innebär att staten tillskjuter kommunsektorn ett tillfälligt bidrag på 7 miljarder kronor för 2010 och 5 miljarder kronor per år för åren 2011 och 2012. Detta innebär att resurserna för kommunsektorn blir tillsammans med de förstärkningar som tidigare genomförts cirka 28 miljarder kronor högre 2010 jämfört med 2006.

Världen befinner sig i den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Alliansregeringen har mött krisen med en av de mest expansiva insatserna i Europa, men även i Sverige väntar fallande sysselsättning, stigande arbetslöshet och försvagade offentliga finanser. Förstärkningen är därför nödvändig för att dämpa konsekvenserna av lågkonjunkturen för kommunernas ekonomi.

måndag 6 april 2009

Nästan för bra...


Nej det är inte de senaste opinionssiffrorna jag skriver om. Det är 5-1 i premiären, i derbyt, på invigningen som nästan är för bra. GAIS leder för närvarande allsvenskan i fotboll. Det har inte det minsta med politik att göra, det kommer säkert inte hålla så länge men måste nämnas ändå!

fredag 3 april 2009

Artikel i Misstänkt


Idag har jag för första gången inhandlat tidningen Misstänkt. Det är en tidskrift om kriminalitet. I detta nummer har jag en debattartikel om behovet av obligatorisk vård av dömda våldtäktsmän.

torsdag 2 april 2009

Nu är de 28

De forna kommunistländerna Albanien och Kroatien är nu medlemmar i NATO. De väljer därmed att ha fullt inflytande över sin medverkan i internationella räddningsaktioner, terroristbekämpning och krishantering. 12 av medlemsstaterna i NATO kommer från det gamla östblocket.

I Sverige valde vi att vara neutrala mellan det fria väst och diktatoriska öst. Nu är vi neutrala mellan vad egentligen?

onsdag 1 april 2009

Europa blir än mer gränslöst


Socialförsäkringsutskottet och socialdepartementet arrangerar just nu ett seminarium om Gränslös Trygghet inom EU. På bilden hälsar utskottets ordförande Gunnar Axén oss välkomna. Till höger om Gunnar sitter socialdemokraten Ronny Olander och till vänster statssekreterare Bettina Kashefi. EU har haft samordningsregler för de sociala trygghetsförmånerna i 50 år. De nya reglerna ska förenkla för medborgarna och modernisera regelverket. Det dröjer dock till 2012 innan de nya reglerna kan tillämpas fullt ut.