tisdag 28 april 2009

Pensionssystemet förändras

Idag fattade Pensionsgruppen beslutet att beräkna tillgångssidan i pensionssystemet på ett annorlunda sätt. I korthet innebär den nya modellen att man nu kommer att beräkna ett medlevärde på tre år istället för, som nu, värdet på nyårsafton året innan.

Poängen med detta är att göra systemet mer stabilt och trögrörligt. I praktiken innebär detta att de djupa dalarna och höga topparna försvinner och att pensionsutvecklingen blir något jämnare framöver.

Inga kommentarer: