onsdag 1 april 2009

Europa blir än mer gränslöst


Socialförsäkringsutskottet och socialdepartementet arrangerar just nu ett seminarium om Gränslös Trygghet inom EU. På bilden hälsar utskottets ordförande Gunnar Axén oss välkomna. Till höger om Gunnar sitter socialdemokraten Ronny Olander och till vänster statssekreterare Bettina Kashefi. EU har haft samordningsregler för de sociala trygghetsförmånerna i 50 år. De nya reglerna ska förenkla för medborgarna och modernisera regelverket. Det dröjer dock till 2012 innan de nya reglerna kan tillämpas fullt ut.

Inga kommentarer: