tisdag 7 april 2009

Alliansen satsar på kommunerna

I dag presenterar alliansens fyra partiledare överenskommelsen som innebär att staten tillskjuter kommunsektorn ett tillfälligt bidrag på 7 miljarder kronor för 2010 och 5 miljarder kronor per år för åren 2011 och 2012. Detta innebär att resurserna för kommunsektorn blir tillsammans med de förstärkningar som tidigare genomförts cirka 28 miljarder kronor högre 2010 jämfört med 2006.

Världen befinner sig i den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Alliansregeringen har mött krisen med en av de mest expansiva insatserna i Europa, men även i Sverige väntar fallande sysselsättning, stigande arbetslöshet och försvagade offentliga finanser. Förstärkningen är därför nödvändig för att dämpa konsekvenserna av lågkonjunkturen för kommunernas ekonomi.

Inga kommentarer: