torsdag 30 april 2009

AP-fonderna kostar för mycket

De svenska AP-fonderna skall genom s k aktiv förvaltning slå börsindex. Det är tanken och därför får förvaltningen kosta lite mer. Den ska betala sig själv genom en bättre värdeutveckling. Så är nu inte fallet. Vi får inget mervärde av denna förvaltningsmetod. Det finna inga belägg att de svenska pensionsmedlen utvecklas mer gynnsamt, tvärtom är resultaten rätt nedslående.

Frågan har uppmärksammats i Dagens Industri där jag berättar vad jag tycker. AP-fonderna bör bedriva passiv (följa index) förvaltning och antalet AP-fonder bör minskas.

Inga kommentarer: