torsdag 2 april 2009

Nu är de 28

De forna kommunistländerna Albanien och Kroatien är nu medlemmar i NATO. De väljer därmed att ha fullt inflytande över sin medverkan i internationella räddningsaktioner, terroristbekämpning och krishantering. 12 av medlemsstaterna i NATO kommer från det gamla östblocket.

I Sverige valde vi att vara neutrala mellan det fria väst och diktatoriska öst. Nu är vi neutrala mellan vad egentligen?

Inga kommentarer: