lördag 25 april 2009

Reinfeldt om det öppna Europa


Statsminister Fredrik Reinfeldt avslutar nu moderaternas rikskonferens. Han börjar berätta om sin senaste resa till Kulu i Turkiet och om de 30 000 som lämnade orten för att arbeta i Sverige. Idag har mycket pengar återinvesterats och det svenska influenserna är många. Det öppna Europa ska prägla det svenska ordförandeskapet och moderaterna i kommande EU-valrörelse.

Inga kommentarer: