tisdag 14 april 2009

Utredning som kan bromsa nedgången

Idag redovisade Försäkringskassan resultatet av utredningen om balanstalets funktion på Pensionsgruppens sammanträde. Syftet är att jämna ut effekterna av de snabba rörelserna på börsen som slår direkt mot pensionsutbetalningarna. Cirka 10 % av tillgångssidan i pensionssystemet finns på börsen och har därmed påverkats mycket negativt det senaste året.

Två huvudalternativ har analyserats för att jämna ut balanseringseffekten över tiden: en utjämning av AP-fonderna och en begränsningsregel för balanseringens storlek. Några beslut eller ställningstaganden har inte fattats.

Inga kommentarer: