fredag 13 mars 2009

Östros har en märklig världsbild


Thomas Östros menar att den svenska regeringen är passiv trots att just den svenska regeringen har presenterat den mest expansiva budgeten i Europa. Anders Borg förklarar att arbetslinjen innebär aktiva insatser på arbetsmarknaden i nedgångstider. Det krävs starka statsfinanser för att klara det.

Inga kommentarer: