tisdag 20 januari 2009

Bush slutar som Carter

När endast några timmar återstår av President Bush tid som amerikansk president kan man konstatera att det är en tämligen impopulär president som nu lämnar vita huset. Kriget i Irak har (åtminstone i omvärlden) lågt stöd. Budgetunderskottet skenar och arbetslösheten stiger.

Att summera hans presidentskap låter sig inte göras här. Historiebeskrivningarna kommer att komma i bokform och de brukar vanligtvis nyanseras i takt med att tiden går. En tanke värd att reflektera över är; Hur hade Bush presidentskap utvecklats om 11 septemberattacken inte inträffat? Förutom de internationella konsekvenserna så innebar 9/11 att Compassionate Conservatism försvann från det politiska landskapet. Svaret får vi aldrig veta.

Bush omtalade brist på populäritet kan dock nyanseras redan nu. Han lämnar med samma approval rate som President Carter gjorde. Detta betyder att George W Bush är mer populär vid sin avgång än Truman och Nixon. Detta efter en presidentvalskampanj under rådande finanskris mellan två kandidater som tagit avstånd från honom. President Bush kan avslutningsvis konstatera att 75 % av de egna väljarna tycker att han gjort ett bra jobb.

3 kommentarer:

Ronie Berggren sa...

Hmm... Bushs "compassionate conservatism" försvann inte alls från agendan efter 9 11. De som hävdar det är oftast den liberala vänstern i sina försök att ha saker att anklaga Bush för. Det är en lögn som man lätt köper eftersom Bushs stora synliga uppdrag efter 9 11 blev kriget mot terrorismen. Men han glömde aldrig sin compassionate conservatism. Här är en artikel där några "compassionate" saker som sällan förs fram i Sverige nämns: http://usapol.blogspot.com/2009/01/obama-och-bush-i-svensk-media.html

Mats G Nilsson sa...

Ok du har en poäng. Men jag vill nog ändå hävda att compassionate conservatism försvann ur det politiska landskapet efter 9/11 som betydelsefullt begrepp åtminstone.

Ronie Berggren sa...

Man kan säga att begreppet byttes ut. Bush fortsatte ständigt att tala om "The armies of compassion" - det gjorde han regelbundet nästan varenda månad i olika tal som handlade om faith based initatives mm där han förespråkade samma saker som han tidigare samlat under begreppet "compassionate conservatism". På Republikanernas konvent 2004 var detta ett tema som upptog en hel dag av konventet. En bok att rekommendera är hans talskrivare Michael Gersons "Heroic Conservatism" som ger en god övergripande bild av bland annat detta.

Nåväl - jag tänkte inte bråka mer om den saken :)