tisdag 20 oktober 2009

Allt friskare Sverige

Ohälsotalet fortsätter att sjunka i Sverige. När denna mandatperiod inleddes var det s k ohälsotalet ungefär 40 dagar. Nu är det nere i 33,6 och minskningen fortsätter. Mycket ljusa nyheter!

Inga kommentarer: