torsdag 5 februari 2009

Så klokt, så efterlängtat

Idag presenterar Alliansen en efterlängtad överenskommelse om energi- och klimatpolitiken. Denna innebär bl.a. att nybyggnadsförbudet för kärnkraft kommer att avskaffas. Befintliga reaktorer som fasas ut kan därmed ersättas med nya reaktorer. Det är upp till de kommersiella aktörerna att ersätta de gamla reaktorerna med nya.

Överenskommelsen innebär en offensiv satsning på förnybara energikällor. Sverige kommer också att bli en exportör av energi till en omvärld som är hopplöst beroende av fossil energi samt naturgas. Härmed skapas långsiktigt goda förutsättningar för industri och företag som är beroende av elen för sin överlevnad.

De fyra allianspartierna uppvisar ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande. Från vänsterhåll hörs det sedvanliga gnället. Fortsätter de så har vi här en stor valfråga. Tack för det.

Inga kommentarer: