onsdag 18 februari 2009

Sahlin bevisar sin olämplighet

Just nu gör det amerikanska bilföretaget General Motors allt vad de kan för att överföra kostnaderna för sitt förlustbringande företag till skattebetalarna i ett annat land, nämligen vårt. Moraliskt kan man ha synpunkter på det förstås. Men man kan också förstå att de just nu försöker rädda sitt eget skinn. De vill ha amerikanska skattemedel för att rädda sin existens. De inser att den amerikanska regeringen inte vill betala för arbetstillfällen utomlands. GM:s motiv går att förstå, det gör deras agerande inte mindre felaktigt.

När det blåser och man utsätts för press är det flera egenskaper som prövas, inte minst ledarskapsförmågan. Mona Sahlin (s) faller rakt ned i fällan och agerar precis så som de amerikanska aktieägarna vill. Tack och lov har hon inget inflytande över hur svenska skattemedel används.

Inga kommentarer: