måndag 2 februari 2009

ppm-debatten i nyhetsmorgon

Morgonens lilla TV-debatt kan nu ses via TV4:s hemsida. Det svenska pensionssystemet är idag mycket finansiellt och politiskt stabilt. Det har sedan det infördes haft en förhållandevis god utveckling av pensionerna, åtminstone i jämförelse med det tidigare ATP-systemet.

Att värdet på den samlade premiepensionen stiger och sjunker är inte förvånande. Huvuddelen av pengarna är placerade i aktier och följer således börsutvecklingen. På lång sikt är aktier vanligtvis den bästa sparformen. Vill man undvika den risk aktiefonder medför finns möjligheten att placera i räntebärande papper. Dessutom finns generationsfonderna där risken avtar ju närmare pension man kommer.

På grund av att buffertfonden har minskat i värde och konjunkturen avtagit finns en risk för att den automatiska balanseringen träder i kraft nästa år. Det skulle kunna innebära att pensionerna sänks. Regeringen har varit tydlig med att kompensera pensionärerna om detta inträffar. Hur detta sker kommer vi återkomma till. Budgetpropositionen läggs inte förrän efter sommaren.

Inga kommentarer: