måndag 9 februari 2009

Olika sätt att förhålla sig till andra länders val

Palestinierna har två olika styren. På västbanken leds den palestinska myndigheten av President Mahmoud Abbas. Som folkvald president med ambitioner att bilda en egen demokratisk stat väljer han respekt inför grannlandets demokratiska process. Han kommer samarbeta med den nya israeliska regeringen oavsett vem som bildar den.

I Gaza härskar Hamas. De vill naturligtvis inte samverka med staten Israel, de vill förinta staten Israel. Därför vill de provocera fram en så hårdför israelisk regering som möjligt. De söker nämligen ingen kompromiss. De söker krig och terror. Att offra den egna befolkningen är inget som stoppar dem.

Inga kommentarer: