torsdag 12 februari 2009

Ledningen för den nya pensionsmyndigheten presenteras


Just nu presenterar socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson ledningen för den nya pensionsmyndigheten på en presskonferens i Rosenbad. Myndigheten bildas den 1 januari 2010 och övertar pensionsadministrationen från Försäkringskassan och PPM. Som ordförande föreslås Bo Könberg, tidigare statsråd med ansvar för pensionsfrågor. Ny generaldirektör blir Katrin Westling Palm. Hon är idag överdirektör på Skatteverket och har tidigare varit planeringschef vid Riksskatteverket och departementssekreterare vid försvarsdepartementet.

Inga kommentarer: