onsdag 4 februari 2009

På väg mot handelskrig?

Avhoppen från president Obamas administration väcker en hel del uppmärksamhet. Det är obetalda skatter som spökar.

Politiskt mer intressant är vad som sker med den amerikanska handelspolitiken. Jag har tidigare skrivit om risken för ett mer protektionistiskt USA under Obamas ledning. Idag uppmärksammas demokratiska lagförslag som går i linje med vad Barack Obama anförde i valrörelsen. Den svenska handelsministern och frihandelsvännen Ewa Björling uttrycker befogad oro över de nya amerikanska tongångarna.

Samtidigt som detta sker varnar faktiskt president Obama för handelskrig och nominerar republikanen Judd Gregg till ny handelsminister. Gregg är en uttalad frihandelsvän, nästan lika frihandelsvänlig som amerikansk politiks störste frihandelsvän John McCain.

Det är inte helt enkelt att förutspå vad som kommer att hända med den amerikanska handelspolitiken. Obama agerar tämligen bra och frihandelsvänligt så här långt. Hans partikamrater som delar den uppfattning Obama hade i senaten och valrörelsen agerar i motsatt riktning. Fortsättning blir spännande och mycket viktig för Sverige.

Inga kommentarer: