tisdag 16 juni 2009

Våldtäkt kan aldrig ursäktas

I dagens Aftonbladet skriver jag om det stora problem med våldtäkter som vi har i Sverige. Allt för ofta ifrågasätts offret, hennes tidigare sexuella erfarenheter, relationen till gärningsmannen och om hon varit berusad. Samtidigt anses just alkoholpåverkan faktiskt vara en förmildrande omständighet för mannen. Om förövaren varit berusad kan inte rätten alltid bevisa uppsåt. Jag menar således att kan man inte ta ansvar för sina handlingar när man dricker så ska man helt enkelt inte dricka. Det finns inga ursäkter för våldtäkt. Aldrig.

8 kommentarer:

Inka sa...

Tyckte det var en bra debattartikel du skrev. Från en som själv har mött dessa fördomar.

BefriaMedia sa...

Det fattades en hel del viktiga saker i artikeln. Jag vill efterlysa insikten om vad Sveriges nästan världsrekord i våldtäkter beror på?

Det andra rekordet är att bara 3 % av skyldiga våldtaktsmän döms.

> 6800 våldtäkter 2008 och bara 3 % dömda, rättsystemet visar ett ofattbart förakt för bottsoffren och det blir inte bättre av att man inte ens utvisar grova våldbrottslingar som är asylsökande. En studie visade att 85 % av alla våldtaktsmän är invandrare, utvisning skulle därmed kunna minska antalet våldtäkter med 85 % eller däromkring. Varför vill politiker aldrig diskutera invandrare och deras brottslighet, men gärna tar upp helt ovidkommande kringämnen? Det är ett förslag till debatt om det.

Mats G Nilsson sa...

Tack Inka. Jag skrev även på din blogg.

BefriaMedia: Det fattades så klart mycket i min artikel. Utrymmet är begränsat. Men inte ens om jag skrivit en bok hade jag påstått det du påstår.

Niclas Kuoppa sa...

Ett några atiklar/studier som du kanske läst och som kan komplettera din artikel.

Artikel i SvD om omfattningen av oönskat sex bland unga
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2870403.svd

Amnestys attitydundersökning om var gränsen för våldtäkt går
http://www2.amnesty.se/externt/aiglobal.nsf/(sidor)/5C80778C1E127E97C12574C5002ECF4D/$file/Var_gar_gransen.pdf

Katarina Öbergs avhandling från Uppsala universitet, 2005
http://info.uu.se/press.nsf/pm/svenska.kvinnors.idDC2.html
"Av 1335 tillfrågade kvinnor i åldern 18-74 år, hade tolv procent utsatts för sexuellt tvång någon gång under livet åtminstone en gång. Sexuellt tvång definierades av kvinnan själv. Av dessa hade hälften utsatts fler än en gång och den vanligaste formen av sexuellt tvång var vaginal penetration."

En del feministkritiker säger att många anmälningar är falska.
Christian Diesens studie ger en klart motsatt bild.
Christian Diesens siffror, som inkluderar både felaktiga och falska anmälningar.
http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage_Advokaten.aspx?id=8190

Till sist. Hur stort är mörkertalet?

Enligt Nationella Trygghetsundersökningen 2007:14, sid 65 skattades antalet sexbrott (mot både män och kvinnor) år 2006 till 185 000. Antal anmälda sexbrott var 10.9 % eller 12 542.
NTU 2006 Rapport 2007:14, sid 65

http://www.bra.se/extra/faq/?module_instance=2&action=question_show&id=400&category_id=1

Niclas Kuoppa sa...

Det glömde jag att Katarina Wennstams "Flickan och skulden. Om samhället syn på våldtäkt" som fick Advokatsamfundets pris och finns i pocket är väl värd att läsa för intresserade.

Falskt anklagad sa...

Angående Diesens artikel i advokaten Diesen har inte gjort någon närmare analys då det gäller falska anmälningar. Däremot nämner Diesen i andra artiklar att det är betydligt fler anmälningar som är felaktiga, falska.
Det finns få undersökningar om detta i Sverige men alla undersökningar som gjorts I Sverige och utomlands visar att det kan vara över 10% eller tom ännu fler.
Varför måste man offra vissa för andra genom att förtiga fakta?

Falskt anklagad sa...

Diesens har även hävdat att betydligt fler anmälningar är felaktiga eller falska.
De undersökningar som finns ang. antalet falska anmälningar visar på att det är omkring 10% eller fler som är falska.
Varför måste man offra vissa för andra genom att förtiga detta?

Det skulle vara intressant att få Mats inställning till detta problem och hur mycket de som drabbas av falska anklagelser är värda i hans ögon?

Kanske det inte finns något politisk motiv med att svara på det?

Mats G Nilsson sa...

Falskt anklagad: Ingen (här åtminstone) förnekar eller förminskar problematiken med falska anklagelser. Men våldtäktsproblematiken är oändligt större än så. Allt annat vore att förneka och förminska problemets betydelse.