måndag 1 juni 2009

Jag fick ett mail från Berit

Jag fick ett mail från Berit i Göteborg. Berit är en fredsvän som vill protestera mot "smygnatofieringen" i Sverige. Hon har därför scannat namnunderskrifter från två sidor av ett kollegieblock där undertecknarna ställde sig bakom ett uttalande. Uttalandet som väl får betraktas som offentligt lyder så här:

Vi, samlade till seminarium hos Fredsrörelsen på Orust "Det religiösa våldets rötter", med bl.a. K. G. Hammar, Jan Hjärpe, Ignatius Jesudasan (indisk Dr of Theology), Jan Öberg m.fl. motsätter oss kraftfullt den "smygnatofiering" som pågår bland våra politiker bakom svenska folkets ryggar.

Jag förstår verkligen inte hur vi smygnatofieras då alla verkar livrädda för att ta i frågan men jag önskar verkligen det låg något i Berits farhågor. Jag har svarat Berit som en fredvän till en annan:

Hej Berit!

Tack för ditt mail. Jag motsäger mig också "smygnatofiering". Vi fredsvänner kan ju med glädje konstatera att det kalla kriget nu är över och tio forna medlemmar i Warzawapakten nu är medlemmar i Nato. Öst och väst har enats i den enda organisation som har struktur och organisation för att agera i fredsbevarande operationer av större skala. Detta är självfallet positivt och detta ska vi tala högt om.


Den svenska Natodebatten fastnar ju ofta i en världsbild som i realiteteten försvann för tjugo år sedan. Öst stod mot väst och vi var mitt emellan. Så är det inte längre. Självfallet bör vi i Sverige omedelbart förenas med 21 av våra EU-kollegor och söka medlemskap i Nato.

mvh/Mats

Inga kommentarer: