fredag 5 juni 2009

Ett val som påverkar freden

I skymundan för vår egen EU-valrörelse så äger det rum ett parlamentsval i Libanon på söndag. Libanesisk inrikespolitik brukar vi inte ägna allt för stort intresse. Staten anses svag efter alla år som syrisk lydstat, krig och politiska mord. Men det finns idag en märklig demokrati där posterna är fördelade efter religiös tillhörighet.

Hälften av parlamentsplatserna tillfaller kristna kandidater trots att gruppen kristna inte utgör halva befolkningan. Den muslimska delen av parlamentet är jämnt fördelad mellan sunniter och shiiter. Presidenten skall enligt författningen alltid vara maronit (kristen), parlamentets talman shiamuslim och premiärministern sunnimuslim.

Valrörelsen präglas av två huvudalternativ i form av allianser. Båda alternativen går över religionsgränserna, de innehåller alltså båda muslimer och kristna. "14 mars" som styr Libanon idag är västvänligt. "8 mars" med bl.a. terroristorganisationen Hizbollah som medlem är trots nedtonad retorik mer radikalt islamistiskt.

USA och Frankrike nämns därför som anhängare av "14 mars" men det gör även Saudiarabien, Egypten och Jordanien. Iran, Syrien och Hamas nämns som allierade till "8 mars".

Det är inte säkert att valutslaget kommer att ge någon av allianserna egen majoritet. Det kan bli långa segdragna förhandlingar och kompromisser som följer. Utfallet är självfallet viktigt för Libanon som nation men det kommer även påverka regionens stabilitet i någon riktning.

Inga kommentarer: