onsdag 3 juni 2009

Vägen till ett tryggare Europa

Brottsbekämpningen är en huvudfråga för EU. Det är lika självklart att den organiserade brottsligheten struntar i nationsgränser som att miljöfarliga utsläpp gör det. Vissa saker måste angripas på en nationsövergripande nivå.

Moderaterna har det bästa och mest ambitiösa programmet för hur vi kan arbeta för att trygga människors vardag i ett gränslöst Europa. I rapporten Ökat polissamarbete över nationsgränserna presenterar Moderaterna nio förslag för hur bekämpandet av brottsligheten i Europa kan förbättras:

1. Förstärk kampen mot människohandel i EU:s relationer med omvärlden

2. Inför ett system för narkotikaprofilering för att underlätta kartläggning av knarkhandlare

3. Förenkla användandet av kriminaltekniska bevis genom en gemensam standard för Europas kriminaltekniska laboratorier

4. Underlätta överförande av lagföring för att motverka dubbelarbete och för att få bättre helhetsperspektiv

5. Skapa en möjlighet att föra med sig besöksförbud vid flytt utomlands

6. Anta en gemensam strategi för informationsutbyte och dataskydd

7. Effektivisera det brottsförebyggande samarbetet

8. Dra större nytta i brottsbekämpandet av EU:s missioner i tredje land

9. Skapa en tydligare roll för Europol

Ladda hem programmet här.

Inga kommentarer: