onsdag 17 juni 2009

Pensioner till frukost


Idag besökte generaldirektören på den blivande Pensionsmyndigheten Katrin Westling Palm riksdagen för ett frukostmöte. Hon talade om bildandet av den nya myndigheten samt hur pensionssystemet står sig under finanskrisen.

Inga kommentarer: