torsdag 7 maj 2009

Våldtäkterna ökar - men inte antalet fällda förövare

Forskarna Christian och Eva Diesen har följt upp 1 200 våldtäktsanmälningar i Sverige. De konstaterar att anmälningarna ökat från cirka 300 till över 5 000 sedan sexbrottslagen först infördes 1965. Trots detta fälls lika många våldtäktsmän, mellan 100 och 200 våldtäktsmän per år.

Uppgifterna överensstämmer om det jag själv upptäckte när vi skrev rapporten Ansvar, skuld och förmildrande omständigheter. Det är för få som fälls och av de fällda är det för få som får adekvat vård och rimliga straff.

Forskarna menar att våldtäkt måste definieras som ett integritetsbrott och inte som ett våldsbrott. De menar att det skulle sätta förövarna mer i fokus. Viktig synpunkt inför översynen av sexualbrottslagen.

3 kommentarer:

profanum_vulgus sa...

1. “Forskarna” har fel när de påstår att det krävs ett nej eller motstånd. Det räcker med att man visar att man inte vill med kroppsspråk eller är försatt ur “stridbart” skick och därför inte kan meddela sin åsikt.

2. Varför skulle det just vara killen som skulle bevisa? Ska inte lagen vara könsneutral så att om en kille påstår att en tjej haft sex med honom utan medgivande så ska hon visa att han gett medgivande?

3. Hur ska man göra om bägge parter hävdar att de ej lämnat medgivande?

4. Statistiken är ju inte användbar. Dels jämför man siffror som inte har med varandra att göra. 300 1964 var antalet ANMÄLARE, 5000 idag är antalet anmälda BROTT. För 2008 fanns det som exempel en anmälan om 250 brott och en anmälan om 100 brott. Man kan ju inte kräva att 250 personer ska dömas när en person anklagas för 250 brott. Dels är de avsedda brotten helt olika, våldtäkt har ju breddats i flera omgångar och omfattar fler brott idag än tidigare.

5. Någon "Sexbrottslag" infördes inte 1965, det var brottsbalken som infördes och ersatte då strafflagen som innehöll i princip samma sexualbrott som brottsbalken.

Stan sa...

Från artikeln i DN:

"Om lagen bygger på samtyckesrekvisit krävs inga bevis på våld eller hot, utan flyttar över fokus till killen så att han visar att han har gjort något för att vara säker på att hon ville, säger Eva Diesen."

Om en tjej anklagar en kille för våldtäkt ska det alltså vara killens ansvar att bevisa sin oskuld (vilken ju i praktiken är helt omöjligt). Och det tycker du är bra??? Man häpnar.

Undrar om du skulle vara lika entusiastik om du själv blir anklagad för våldäkt av en kvinna du aldrig ens träffat och du sedan åläggs att bevisa att du är oskyldig, för att inte dömas till fängelse och få din karriär förstörd...

Och om nu omvänd bevisbörda är så bra - varför inte införa det på alla juridikens områden? Bevisa att du inte stal min bil förra året och att du inte gjorde inbrott hos min mormor 2007!

justme-ag-thinking sa...

hur blev "våldtäktsanmälningarna ökar" till "våldtäkterna ökar"? en slutledning värdig aftonbladet.