tisdag 19 maj 2009

Utskott hos domstolen


Idag är socialförsäkringsutskottet hos Migrationsöverdomstolen. Sedan 2006 är kammarrätten överdomstol för de tre särskilda migrationsdomstolarna. Detta innebär att Stockholms kammarrätt har vuxit från cirka 110 till 220 medarbetare. 160 av de anställda är jurister. Kammarrättspresidenten Thomas Rolén berättar om verksamheten och den stundande flytten från dagens fina lokaler. Ny adress blir det gamla riksdagshuset på Riddarholmen.

Inga kommentarer: