tisdag 12 maj 2009

Rådet vill förlänga arbetslivet

Finanspolitiska rådets rapport om regeringens finanspolitik berörde även pensionssystemet. Finanspolitiska rådet anser att pensionsåldern bör höjas till 68 eller 69 år för att vi ska klara av att försörja en allt äldre befolkning. Rådet vill även att utbildingssystemet förändras så att människor kommer i arbete i tidigare ålder. Syftet med dessa två åtgärder är att förlänga arbetslivet och därmed inkomsterna till pensionssystemet.

Inga kommentarer: