söndag 3 maj 2009

Slopa avdragsrätten?

Centerns skattepolitiska talesman uttalar sig idag för att avdragsrätten för privat pensionssparande bör avskaffas. Argumentet är att det missgynnar kvinnor. Sättet det missgynnar kvinnor på är att många av de som sparar inte betalar statlig skatt och då är inte avdraget så förmånligt.

Jag har kommenterat min syn på frågan idag. Jag är också skeptisk till avdraget därför att det kommer att bli allt krångligare att ta in skatten i framtiden med tanke på hur mycket vi och vårt sparande flyttar över gränserna. Men sparandet är positivt och jag skulle hellre vilja att det gynnades skattemässigt vid sparandetillfället och inte vid utbetalningstillfället.

Inga kommentarer: