fredag 8 maj 2009

Statsrådet i dagens debatt


Cristina Husmark Pehrsson företräder moderaterna i dagens pensionsdebatt. Hon talar om betydelsen av ett stabilt och självständigt pensionssystem som klarar av konjunktursvängningar. Man ska kunna lita på att det finns pensioner den dag man går i pension. Det svenska pensionssystemet är ett internationellt föredöme vad gäller långsiktighet och stabilitet.

Inga kommentarer: