lördag 30 maj 2009

Generationsfonder ersätter Premiesparfonden inom PPM

Regeringen föreslår att Premiesparfonden läggs ned och ersätts av generationsfonder. För de drygt 2,6 miljoner sparare som inte valt egna fonder innebär detta att yngre sparare får en högre riskprofil med mer aktier i portföljen än äldre sparare. De nya fonderna ska vara valbara och tidigare hinder att välja Sjunde AP-fonden tas därmed bort.

Även kostnadseffektiva placeringsalternativ ska införas vilket innebär att spararen själv ges möjluighet att välja risknivå på sitt pensionssparande. Premiepensionsmyndigheten föreslås få ta ut avgifter från dem som gör många fondbyten. De nya reglerna planeras vara införda den 3 maj 2010.

Inga kommentarer: