torsdag 28 maj 2009

Internationellt intresse


Just nu pågår kampanjandet för fullt vid moderaternas valstuga. Såväl turister som utländska medier följer den svenska valrörelsen. Man får onekligen intrycket att valtemperaturen inte är jättehög i alla europeiska länder. På bilden intervjuas EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra av lettisk TV.

Inga kommentarer: