tisdag 5 maj 2009

Ordentlig satsning på Stockholm - äntligen!

Allianspartiernas ledning i Stockholm föreslår i Dagens DN att regionen tillsammans med staten ska göra en historiskt stor trafikutbyggnad. 100 miljarder på tolv år ska investeras de kommande 12 åren. Genom trängselskatt, landstingets investeringar, vägavgifter samt kommunal och privat medfinansiering ska stockholmsregionen bidra med halva kostnaden.

Initiativet är efterlängtat. De samhällsekonomiska kostnaderna för förseningarna på grund av trängseln i Stockholmsområdet har beräknats till 6–7 miljarder kronor per år.

4 kommentarer:

Peter sa...

Om trängseln redan nu kostar en massa pengar, varför anser du då att en trafikutbyggnad som kommer att öka trängseln är efterlängtad?

Magnus Nilsson sa...

1. Naturskyddsföreningen har i 15 år drivit kravet om trängselavgifter i syfte att få bort bilköerna i Stockholm. Vi har hela tiden understrukit att systemet bör utformas så effektivt och träffsäkert som möjligt så att man kan minimera avgiftsuttaget. Trängselavgifter får inte bli en fiskal skatt.
Under alla år har man från (M)sagt att vi bluffar och att vi egentligen varit ute efter att just införa en straffskatt på bilister.
När nu allianspartierna just föreslår att trängselskatten ska förvandlas från ett trafikpolitiskt styrmedel med primärt syfte att minska bilköerna till att bli just den fiskala straffskatt man alltid hånat vet man inte om man ska skratta eller gråta.
Vad har Stockholms bilister gjort för ont för att drabbas av dessa fåniga pålagor?
2. I debattartikel ger allianspartierna intryck av att det man föreslår ska leda till en bättre trafiksituation. Jag skulle vilja påstå att det inte finns något som helst underlag för en sådan tes. Den konsekvensanalys som ingår i Cederschiöldsuppgörelsen visar att an tvärtom - med den trafikpolitik som förespråkas i dagens debattartikel - räknar med att bilköerna i Stockholmsregionen kommer att öka 5-7 gånger fram till 2030 (siffrona går att hitta på näringsdepartementets hemsida). Detta är vad som väntar om debattartikelns förslag förverkligas (troligen värre eftersom några viktiga kollektivtrafikprojekt inte tycks få plats i alliansens plan).

Ordentlig satsning på Stockholm - men till vilken nytta?
Magnus Nilsson
trafikexpert Naturskyddsföreningen

Anonym sa...

Kära Moderat!
Tack för att vi nu får på pränt att Stockholm och dess omnejd förtjänar en kraftigt utbyggd infrastruktur.
Men av 100 miljarder kronor MÅSTE några slantar gå till tunnelbanans blåa linje från Kungsträdgården till Nacka! (så som det en gång var planerat).

Detta är nödvändigt för att minska flaskhalsen Stadsgårn och den överfyllda bussterminalen vid Slussen. Kan man ta sig direkt från Nacka till City kommer trafiken att minska vid Slussen till övriga trafikslags fördel!

Mats G Nilsson sa...

Peter, jag är övertygad om att utbyggd infrastruktur minskar trängseln. Många bilresor som inte behöver åka in i stan kommer ske på leder utanför. I min värld är det bra.

Magnus, självfallet kommer trafiken att öka framöver. Det är ett tecken på ekonomisk utveckling. Vår gemensamma ambition borde vara att denna framtida trafik skall vara så miljövänlig som möjligt.

Jag tycker ditt resonemang om trängselskatten som ekonomiskt styrmedel haltar. Som styrmedel fungerar det om alternativ finns. Man styr till någonting. Det är detta en utbyggd infrastruktur bidrar till. Endast avgift utan alternativ blir en straffpålaga med syfte att begränsa och förhindra.

Anonym, den synpunkten skulle jag rekommendera att du framför till: http://www.christergwennerholm.blogspot.com/

Tack för intressanta synpunkter!