torsdag 28 maj 2009

AP-fondernas kostnader ses över

Första till Fjärde samt Sjätte AP-fonden utgör buffertfonden i det svenska pensionssystemet. Dessa fonder förlorade sammanlagt 194 miljarder kronor 2008. Avkastningen av den aktiva förvaltningen har inte heller nått upp till målen även ur ett längre perspektiv.

Regeringen anser därför att AP-fonderna ska se sina kostnader och undersöka möjligheterna att samordna gemensamma funktioner. Detta framgår av regeringens utvärdering av AP-fonderna.

Inga kommentarer: