tisdag 4 november 2008

Framtiden för republikanernaSaul Anuzis är ordförande för det Republikanska partiet i Michigan och nämns som tänkbar ordförande för hela det Republikanska partiet när ny ordförande skall väljas i januari. Han anser att republikanerna skall vara partiet för small government och tycker att George Bush i praktiken gjort det motsatta. Han är även missnöjd med McCainkampanjens tillbakadragande från Michigan. Han anser att Michigan hade kunnat vinnas och att McCain hamnade på defensiven när man började dra sig tillbaka från delstaten flera veckor innan valdagen.

Anuzis tror att partiet står inför rejäla diskussioner om vart partiet är på väg om man förlorar presidentposten. Han talar om de tre fraktioner som utgör det republikanska partiet, de socialkonservativa, de utrikeskonservativa och de ekonomiskt konservativa. Han vill se något som kallas kulturellt konservativa som har inslag av alla dessa ingredienser och nämner, föga förvånande, Ronald Reagan som en förebild. Anuzis tror att en guvernör kommer att vara presidentkandidat om fyra år. Palin från Alaska, Daniels från Indiana, Pawlenty från Minnesota, de fd guvernörerna Romney från Massachusetts och Huckabee från Arkansas samt Guiliani, som väntas ställa upp i kommande guvernörsval i New York, är huvudkandidaterna.
Saul Anuzis berättar att när en kandidat inte kommer från en självklar bas så är entusiasmen lägre och antalet frivilliga färre. Däremot upplever han inte någon uppgivenhet utan tvärtom så växer entusiasmen och kampanjlokalerna är fyllda med frivilliga.

Inga kommentarer: