tisdag 11 november 2008

Valobservatörer väcker frågor - kring sig själva

I senaste numret av Riksdag & Departement 31/08 under rubriken ”USA:s valsystem utesluter miljoner” beskrivs svenska valobservatörers erfarenheter av det amerikanska valet. Artikeln väcker en del frågor – om de svenska valobservatörerna.

Håkan Juholt (s) är kritisk till att alla delstater inte tillåter grova brottslingar att delta i valen, därav den missvisande rubriken i tidningen. Man kan förvisso dela Juholts uppfattning i sakfrågan men behövde han verkligen åka till USA för att få reda på det? De amerikanska delstaterna bestämmer själva hur rösträtten ser ut och regelverket kring hur valen förrättas. Det är t o m så att det är respektive county som har det största inflytandet på valproceduren. Så är landet uppbyggt, det är under de förutsättningarna man går till val. Det är de förutsättningar man faktiskt måste förstå om man objektivt skall kunna granska valet.

Juholt är dessutom kritisk till registreringsförfarandet. Det amerikanska registreringsförfarandet är till för att fastställa röstlängder och att varje medborgare bara röstar i en delstat. I USA existerar inte den svenska modellen av folkbokföring och, till Juholts eventuella förvåning, den efterfrågas inte alls.

Anneli Enochson (kd) tycker det var komplicerat att rösta och att valsedlarna var krångliga. Många val innebär flera alternativ och flera saker att fylla i på en valsedel. Det är politiska val, opolitiska val och eventuella folkomröstningar som äger rum på en och samma dag.
Enochson kanske tycker att amerikanarna borde rösta om färre saker? Om inte kan man enkelt konstatera att en svensk valprocedur med en blankett för varje val hade medfört att hela valprocessen kollapsat.

Enochson vittnar också om svårigheten att få komma in i vallokalerna. Det förvånar mig. Jag reste runt i USA under två veckor tillsammans med cirka 80 kollegor från världens alla hörn. Tillsammans besökte vi fler än 200 vallokaler. Inte någon hade det minsta problem att komma in någonstans trots att besöken inte var aviserade. Jag fick själv mycket fina mottaganden dels i Florida där jag besökte förtidsröstningen och i Michigan där jag besökte ett flertal valförrättningar under valdagen.

De svenska valobservatörernas beskrivning förvånar mig då den helt skiljer sig från allt jag upplevde och hörde från mina internationella kollegor. Å andra sidan var det ingen i min grupp som avvek för att gå och bada.

2 kommentarer:

Ronie Berggren sa...

Otroligt bra. Om den beskrivning du ger av de andra svenska USA-valsobservatörerna stämmer, så är dina synpunkter du här framför, än så mycket viktigare. Mycket bra sagt!

Mats G Nilsson sa...

Den beskrivning jag ger återfinns i tidningen Riksdag & Departement. Tyvärr är de väl inte så förvånande egentligen, det är så det brukar låta.

Upptäckte nu Amerikanska Nyhetsanalyser. Tack för länken!