onsdag 12 november 2008

Palin, religionen & media

Svensk media rapporterar att Sarah Palin väntar på Guds tecken för att avgöra huruvida hon ställer upp i presidentvalet 2012. Att en djupt kristen människa sätter sin tillit till sin Gud har blivit en stor nyhet i Sverige. Jag trodde att det var ganska självklart att religiösa människor finner vägledning i sin tro. Jag gör det inte själv men jag respekterar dem som gör det, oavsett vilken religion de tillhör.

När Tony Blairs religiösitet beskrevs i media var detta något positivt. När Sarah Palin gör samma sak är det bara negativt. Blair är sosse-europé-man, då är religionen ett tecken på insiktsfullhet och reflektion. Palin är republikan-amerikan-kvinna, då är religionen ett tecken på dumhet, svaghet och någonting farligt.

Inga kommentarer: