torsdag 6 november 2008

Religionens roll i amerikansk politik


Richard Parker från Shorein Institute vid Harvard Kennedy School berättar om religonens roll och hur den politiska kartan ritats om. Södern röstade tidigare på demokraterna p g a att Lincoln var republikan. Detta har nu ändrats så att demokraternas starka fäste är i norra USA medan republikanerna är starkast i södra USA. Republikanerna är nu allt mer enhetliga vad gäller religiös tillhörighet. Men den gruppen, vita protestanter, minskar i storlek. Demokraterna är mer mångfacetterade, den största religiösa gruppen är faktiskt de icke-troende.

Inga kommentarer: