torsdag 6 november 2008

JFK, Reagan & Obama


Den republikanske mediarådgivaren och CNN-kommentatorn Alex Castellanos drar likheter mellan årets val och tidigare historiska val. I likhet med Roosvelt, Kennedy och Reagan så valdes Obama vid en tidpunkt när strukturen i världen verkar kollapsa. Framtiden kommer se annorlunda ut än den tid vi lämnar bakom oss. Amerikanarna var osäkra på framtiden och valde den kandidat som hade en vision. Republikanerna hade ingen bra "berättelse" att berätta. Castellano menar också att demokraterna under Obamas ledning påverkats underifrån, normalt är partiet väldigt toppstyrt. Kampanjen har varit som en rörelse med ett högre syfte. Han jämför med gula armband för cancerforskning, obetalt arbete eller inköp av miljöbilar.

Inga kommentarer: