måndag 3 november 2008

Exit polls


Steve Mitchell, Mitchell Interactive, berättar varför exit polls så ofta haft fel i USA. Huvudanledningen anses vara att de som frågar är unga och de tenderar att fråga yngre väljare. En annan faktor är att äldre förtids- och brevröstar mer och representeras därför inte tillräckligt i undersökningarna.

Inga kommentarer: